Oppstart grunnarbeid og infrastruktur

Oppdal Maskinkompani starter med grunnarbeid og infrastruktur i neste uke. De skal i første runde etablere veien opp til tomta, klargjøre for vann og avløp, fjerne masse og planere tomta slik at den er klar til støping av garasjer.