Oppstart betongarbeid

I slutten av mars var Oppdal Maskinkompani ferdig med den første delen av grunnarbeidet. Siden oppstart så har de rensket byggegropen og sprengt ut fjellmasse for å få etablert byggegrunn til betongen. Det har vært daglige spregninger i seks uker og to gravemaskiner har i samarbeid med fire tippbiler fjernet 3000 kubikk med fjell. Vann og avløpsledninger er gravd inn til byggene og det er klargjort for oppstart betongarbeid.